Otto Lundberg

Otto föddes i Östra Tönnet 1899. Han började sin verksamhet med en egen smedja i en liten byggnad vid östra vägkanten.
Han kom till Råda i Västanberg 1927 och smidde timmersaxar tillsammans med svågern Gustav Eklöf i dennes gamla gårdssmedja.
1928 byggde Otto en egen smedja och arbetade som bysmed.
Bland hans arbeten fanns reparationer av jordbruksredskap, vagns hjul samt många olika arbeten utförda åt Uddeholmsbolaget.
Otto var även leverantör av vinterkörredskap till Kooperativas butiker i norra Klarälvdalen. Även Järnvarubolagen i Torsby och Ekshärad förmedlade beställningar av hästkörfordon. Det var rent av så att hans doningar kom att kallas "Lundberg-doningar"
Samtliga smidesarbeten på Wermlandia är Ottos verk.
På 60-talet renoverade Otto 191 smidda kors från Ekshärads kyrkogård.
Nya kors tillverkades på beställning från privatpersoner. År 1973 var priset för ett kors 1000 kr inklusive moms.
Otto började efter hand allt med med konstsmide, så som ljusstakar, eldhundar m.m
Otto Lundberg avled tillsammans med sin hustru Helga 1974.
Ottos egen gravvård, egenhändigt tillverkad, finns snett till vänster framför Ekshärads Kyrka.
 


 

 Lundbergsstaken  595 kr
En ljusstake ur Otto Lundbergs produktion.