<<< Tillbaka

 

Detta kors är i grunden ett Ekshäradskors Nr 2