Här kommer du att kunna läsa om, framförallt, de smidda vårdarnas historia.
Vi kommer även att lägga ur foton på befintliga vårdar.

Ekshärads Socken-bok

Christian Aarsrud

Otto Lundberg